logo
Bệnh Viện Thẩm Mỹ JW Hàn Quốc
Bộ Y Tế cấp phép: 185/BYT-GPHD.
ISO 9001 : 2015

Bảng giá các dịch vụ khác


Mời bạn tham khảo một số giá dịch vụ khác tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Lưu ý: Chi phí phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng của từng người

Bảng giá thẩm mỹ không phẫu thuật:

DỊCH VỤ

GIÁ

Chất làm đầy

11.500.000 VNĐ/CC

Chất làm đầy Juvederm

16.100.000 VNĐ/CC

Bảng giá thẩm mỹ môi:

DỊCH VỤ

GIÁ

Thu mỏng môi

7.000.000 VNĐ

Làm đầy môi

11.500.000 – 16.100.000 VNĐ/CC

icon